Psychosomatická literatura

31. března 2009 v 19:05 | *L* |  orálové útesy...
PONĚŠICKÝ, Jan
P 6623
Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie : hlubinně-psychologický pohled na strukturu a dynamiku psychogenních poruch / Jan Poněšický . - Vyd. 1 . - V Praze: Triton, 1999 . - 207 s. ; 20 cm
ISBN 80-7254-050-5 : Kč 148,00
Kniha, určená odborníkům i laikům, rozebírá lidskou psychiku a objasňuje vznik neuróz či psychóz a seznamuje s vhodnou psychoterapií.
Deskriptory
POVÍDÁNÍ
P 7481/2
Povídání o astmatu ; [Díl] 2 / Jan Poněšický ... a kol.; il. Jiří Hlaváček; fot. Alena Kačinetzová . - Vyd. 1 . - Praha: Triton, 2003 . - 143 s. ; 17 cm . - (Nekonvenční postupy v moderní medicíně)
ISBN 80-7254-405-5 : Kč 149,00
Seznámení s alternativními metodami léčby astmatu, které nám nabízí orientální lékařství, homeopatie či přírodní léčitelství.
Publikace navazuje na knihu MUDr. Janíčkové Povídání o astmatu I, kde čtenáři získají obecné informace o astmatu, jeho průběhu a klasické léčbě. Autoři této knihy, erudovaní lékaři, se však tentokrát snaží ukázat léčebné metody zmíněného onemocnění i z trochu jiného pohledu, než nám většinou nabízí moderní lékařství - nabízejí pacientům možnosti léčby podle tradiční orientální medicíny, přírodní léčbu, homeopatii, akupunkturu, ale také nezbytné dodržování zásad správné duševní hygieny. Všechny popisované "alternativní" (i když ve skutečnosti tradiční) metody mohou vhodně doplňovat klasickou medicínskou léčbu, neboť astma nesouvisí pouze s imunitním systémem, důležitý je i celkový životní styl pacienta, stravovací návyky, rodinné prostředí a především stav mysli. Kniha má sloužit jako vhodné upozornění na možnosti alternativní léčby astmatu, které však - jak autoři sami varují - nesmějí nahrazovat lékařské ošetření. 8. 8. 2003 Sára
DeskriptoryPONĚŠICKÝ, Jan
P 7054
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky / Jan Poněšický . - Vyd. 1 . - V Praze: Triton, 2002 . - 120 s. ; 17 cm . - (Psychologická setkávání; sv. 1)
ISBN 80-7254-216-8 : Kč 99,00
Publikace se zabývá psychosomatickými souvislostmi vzniku nemocí a možnostmi jejich léčby pomocí psychoterapie.
Publikace je rozdělena na dvě části - obecnou a speciální. V obecné části autor vymezuje a definuje tento vědní medicínský obor, vysvětluje základní příčiny psychosomatických poruch a možnosti jejich léčení prostřednictvím psychoterapie. Speciální část je věnována jednotlivým nemocem a jejich příčinám, které mohou být způsobeny traumaty či nevyřešenými osobními problémy: srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, astma, bolesti hlavy, bolesti pohybového ústrojí, kožní onemocnění, gynekologické poruchy, nemoci zažívacího ústrojí, poruchy příjmu potravy (anorexie a bulimie), nádorová onemocnění. Autor podrobně rozebírá psychosomatiké příčiny vzniku jednotlivých onemocnění a možnosti psychoterapeutické léčby. kopencoz P1
DeskriptoryKDYŽ
P 7546/2
Když srdce stůně ; 2 / Jan Poněšický ...a kol. . - Vyd. 1 . - V Praze: Triton, 2003 . - 174 s.: tab. ; 17 cm . - (Nekonvenční postupy v moderní medicíně)
ISBN 80-7254-425-X : Kč 159,00
Přehled metod alternativní medicíny pro léčbu kardiovaskulárních chorob.
Publikace, která je určena poučenější veřejnosti se zabývá alternativní léčbou kardiovaskulárních chorob. Je pojata velice rozumně, nekonvenční metody léčení nepřeceňuje ani nepodceňuje, snaží se seznámit s jejich reálnými možnostmi i s jejich nebezpečím. Jednotlivé kapitoly se zabývají psychosomatickou léčbou, akupunkturou, homeopatií, ájurvédskou medicínou a výživovými doplňky v souvislosti
DeskriptoryPONĚŠICKÝ, Jan
L 12184
Agrese, násilí a psychologie moci / Jan Poněšický . - Vyd. 1 . - V Praze: Triton, 2005 . - 226 s.: front. ; 21 cm
ISBN 80-7254-593-0 : Kč 299,00
Psychoanalytická studie zkoumá podstatu agrese a násilí a odhaluje jejich styčné body i rozdíly.
Analýza principů fungování lidské psychiky má odhalit zdroje, z nichž pramení destruktivní, eticky kontroverzní chování, jako je kupříkladu agresivní a násilné jednání. Snaha nalézt příčiny motivace jednotlivce k agresivnímu nebo násilnému činu... Většinou se nejedná o pouhé vyvrcholení násilného směřování konkrétního jedince, ale spíše o útok s cílem uchovat vlastní duševní rovnováhu. Násilník se snaží překonat vědomí vlastní bezmoci: za žádných okolností nechce být obětí, proto bude raději pachatelem. Český exilový psychoterapeut tak zkoumá mechanismus, jenž v lidské bytosti spouští agresivní a násilné tendence. Druhou část knihy tvoří práce německých a českých psychologů, psychoanalytiků i sexuologů o různých aspektech a formách násilného chování.
DeskriptoryPONĚŠICKÝ, Jan
L 11706
Fenomén ženství a mužství : psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy / Jan Poněšický . - 2. vyd . - V Praze: Triton, 2004 . - 201 s., barev. il. ; 21 cm
ISBN 80-7254-374-1 : Kč 199,00
Vysvětlení základních rozdílů mezi muži a ženami na základě jejich odlišného psychického vývoje.
Autor usiluje o popis mužství a ženství z pohledu psychologa a psychoanalytika. Snaží se vystihnout typické vlastnosti obou pohlaví, jejich zvláštnosti, rozdíly a vzájemné vztahy, způsoby prožívání a chování, problémy, se kterými se potýkají. Základní linií, ze které se vše odvíjí, je psychický vývoj mužů a žen, jejich vztahy s rodiči, proces individuace a hledání pohlavní identity. Velká pozornost je věnována zvláště vztahům mezi rodiči a dětmi, které mají - dle psychoanalytické interpretace - svoje zákonitosti i úskalí a které významně ovlivňují život člověka v dospělosti. Nejedná se o žádnou populárně naučnou příručku na téma partnerských vztahů, ale o odborný výklad psychologie ženy a muže, který potěší a zaujme čtenáře s hlubším zájmem o danou problematiku.
Deskriptory

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama