Focusing

14. prosince 2010 v 2:17 | *L* |  orálové útesy...

Focusing - co o tom píší?

Co k tomu říká Karel Hájek:

Focusing je technika psychohygieny a psychoterapie vycházející z uvědomování si tělesného ohniska (focusu) prožívání a vedoucí k porozumění jeho prožívaného významu (felt sense) a změně prožívání na základě prožívaného posunu(felt shift). Vytvořil ji E. Gendlin (Focusing. Portál 2003) na základě svých výzkumů psychoterapie.Její základní princip můžeme popsat: Existují určitá ohniska na somatické úrovni, vyznačující se konkrétními tělesnými pocity. Těmto somatickým ohniskům významově odpovídají určité jevy na úrovni psychické, které se mohou mimovolně vynořovat ve formě jak představy či obrazu, tak konkrétního pojmu.Technika focusing spočívá
a) ve vědomém zaměřování se na spontánně se hlásící somatické ohnisko,b) následném pozorování jeho změn,c) přepínáním uvědomování ze somatického ohniska na významově odpovídající mentální reprezentaci a zpět.Přitom je důležité vycházet z tělesného prožívání a jeho změn, teprve poté zaznamenávat odpovídající proměny v obsazích mysli. Jen tak je postupně dosahována vyvážená rovnováha mysli v souladu s tělesně prožívanou skutečností.Focusing může provádět každá zacvičená osoba sama, kdykoli najde vhodný čas a prostor. Vlastní průběh mentálního cvičení je možno rozdělit do šesti kroků:
a) zaujmutí prostoru
b) prožívání tělesné skutečnosti
c) uchopení významu tělesného pocitu
d) uvědomění si přechodů vědomí mezi tělesným pocitem a obsahy mysli
e) zpřítomnění tělesného pocitu pomocí zapamatovaného hesla
f) myšlenkové zpracování.
Zdroj: http://www.karelhajek.org

Co k tomu říká Jolana Stáňová:

Focusing je způsob, jak vnímat vlastní tělo, emoce a odraz našich emocí v těle. Je to soubor několika kroků, které Vám umožní kontaktovat se s nimi a vědomě s nimi pobývat. Cílem je otevřít se cítěnému smyslu, poselství tělem prociťovaných emocí.
Naše tělo reaguje na situace, zážitky i setkání s různými lidmi jinak, než jak to dělá náš rozum. Vjemy těla se někdy od našich racionálních analýz liší. Tělo má svůj speciální způsob, jak si životní zkušenosti zapisuje pod kůži.
Otevíráme se moudrosti přicházející z těla - tělo mluví vlastní jedinečnou řečí a my se prostřednictvím focusing otevíráme jeho poznání. Styl této řeči je velice jemný, letmo zachytitelný, překvapivý. Sestupujete do svého nitra, k vlastnímu středu, do ticha… a zde se Vám zpoza horizontu cítěného smyslu v těle může vynořit obraz, slovo, věta, představa či vzpomínka….
Jakoby Vaše tělo byla jemná citlivá bytost a Vy se skrze focusing ladíte na její vlnu, na kvalitu její energie. Dokážete-li to, má pro Vás jisté sdělení. Moudrost této jemné bytosti spočívá také v tom, že zná naše slabá místa, bloky, energetické zádrhele. Tělo má svůj vlastní harmonogram, ví, který z těchto bločků vynést na povrch v pravý čas a v takovém pořadí, aby bylo možné je uvolnit.
Jednou z nejdůležitějších věcí ve focusing je postoj, s jakým se spouštíme do našeho středu, k naší jemné citu- a smyslu- plné bytosti. Při focusingu za podpory průvodce vytváříme atmosféru otevřenosti, vnímavé přítomnosti a bezpodmínečného přijetí. Nehodnotíme, neposuzujeme, neošetřujeme, prostě s našimi pocity a s naším tělem jsme. Bezpodmínečné přijetí toho, co se v nás děje působí, že se naše vnitřní bytost rozvíjí, přetváří, obrozuje, přerodit… focusing nám umožňuje měnit se z vnitřku naší bytosti.
Přeneseme-li postoj vědomé přítomnosti a bezpodmínečného přijetí do celého našeho života, můžeme zažít okamžik opravdové milosti. V tom spočívá duchovní rozměr focusingu.
Focusing není intervenční technika, neusiluje v první řadě o změnu. Je to technika vlídné přítomnosti, otevřenosti a naslouchání. To samo o sobě připravuje půdu pro následnou samovolnou změnu. Změna se neuskutečňuje prostřednictvím naší vůle, není to akt řízený naším vědomím, pouze se ladíme, otevíráme se a dáváme se k dispozici. Focusing nám umožňuje překročit rozumová řešení a objevit oblast, v níž spíše něco nese nás, než že něco neseme my. Focusing nám pomáhá objevit jaké to je odevzdat se a důvěřovat tomu, s čím se v životě potkáváme. Průvodce při focusingu citlivě sleduje jednotlivé kroky procesu a pomáhá udržet jeho směr. Podporuje focusujícího v případě překvapení, zaskočení či v případě silného prožitku či emocí. Průvodce proces neřídí, ani nevnáší předem stanovená témata.
Zdroje: Peter A. Campbell, Erwin M. McMahon: Jak se naučit focusing, Praktické kroky k umění odevzdat se. Nepublikovaný překlad stati z knihy Biospirituality: Focusing as a Way to Grow, Chicago 1985. přeložil Karel Kopřiva Eugen T. Gendlin: Focusing. Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Portál, Praha 2003. Překlad Kristina a Jan Černí

Kdo o tom ještě píše:

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama