Pozvánky

Liché středy 2011

24. prosince 2010 v 8:26 | *L*
POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ **s aktuálními tématy **s intuitivní astrologií ** se Symbolonovým tarotem **s bližším zkoumáním vzkazů vlastního těla Pokračování série sezení, která mohou naznačit nový směr našim dalším krokům Bude opět vždy v lichou středu od 17:00 do 21:00 hod v ulici Na Bělidle 10, Praha 5 - Smíchov Co k tomu potřebujete? Datum,místo a co nejpřesnější čas vašeho narození. Odvahu podívat se na to, co nám o dění v naší psyché naznačují astrokonstelace. Prosím o zaslání těchto informací před vaší návštěvou na mail… Kontakt:e-mail: lenkaecerova@seznam.cz Telefon: 774 066 481 Leden 5.1. Únor 2.2., 16.2. Březen 2.3., 16.3.,30.3 Duben 13.4., 27.4. Květen 11.5., 25.5 Červen 8.6., 22.6 Červenec 13.7., 27.7. Srpen 10.8., 24.8. Září 7.9., 21.9. Říjen 5.10., 19.10 Listopad 2.11., 16.11., 30.11. Prosinec 14.12., 28.12. Velmi dobré dopravní spojení - tramvaje č.4,7,10,14,16, (zastávka Zborovská), autobusy, metro B stanice Anděl Parkování osobních vozidel je možné buď na nábřeží u Vltavy nebo v garážích blízkého nákupního centra Anděl resp. Nový Smíchov

Přednáška o Grálu

17. prosince 2010 v 14:56 | *L*
Říj 302010
Přednáška Mystérium Grálu - cesta člověka
Přednáška Mystérium Grálu - cesta člověka
Výňatek z úvodu k přednášce Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum Praha o Univerzálním učení moudrosti, určení člověka a úkolu, který je základem jeho života nazvané Mystérium Grálu - cesta člověka.
Téma, kterým se chceme zabývat, zaměstnávalo lidstvo po celá staletí. Legendy o Grálu se jakoby ve vlnách vynořovaly stále znovu a znovu. Lidé mají o Grálu nejrůznější představy. Jedni hledají skutečný pohár nebo misku, jiní se domnívají, že je to pokrevní linie vedoucí zpět až k údajným potomkům Ježíše. Sotva která legenda Západu dávala lidské fantazii tak mocná křídla, jako legenda o Grálu.
Chceme se pokusit přiblížit tajemství Grálu a objasnit, že legenda obsahuje poselství.
Praforma tohoto motivu se vynořovala již ve starém Egyptě ve spisech Herma Trismegista. V sedmé knize čteme: "Bůh seslal dolů velkou mísu naplněnou silami Ducha a jednoho vyslance pověřil úkolem, aby lidským srdcím zvěstoval následující poselství: ´Ponořte se do této mísy, vy duše, které to dokážete. Vy, které věříte a důvěřujete, že vystoupíte k Tomu, který tuto mísu seslal do hloubky. Vy, které víte, k jakému cíli jste byly stvořeny.´ Všichni, kdo toto poselství vyslyšeli a byli ponořením se do sil Ducha očištěni, získali podíl na živém poznání Boha - na Gnosi, a protože přijali Ducha, stali se dokonalými lidmi."
Tolik první vize o svatém Grálu v hermetických spisech. Jak je možné, že si tato vize z předkřesťanské doby uchovala, přes minesengry středověku až po dnešní dobu, svou inspirující sílu? Jen za posledních sto let se objevila záplava knih o Grálu a mnoho filmů se chopilo tohoto tématu, a to často způsobem, který z něj udělal senzaci.
Chceme si položit otázku: Co pohání a nutká lidi k tomu, aby nejrůznějším způsobem hledali Grál? Je snad příčina hledání v samotném člověku? Je to snad hledání sebe sama?
V příběhu o Grálu se říká, že Parsifal poprvé přichází do hradu Grálu zcela nepřipravený a nechápe, s čím se setkává, a tudíž je s posměchem zase poslán pryč, protože nepoložil rozhodující otázku. Teprve když po mnoha životních zkušenostech dozrál, dostává se na hrad Grálu podruhé a pokládá rozhodující otázku: "Strýci, proč trpíš?"
Co to má společného s námi?
Nespočetní lidé, tedy my všichni, jsme již možná jednou ve sféře hradu Grálu byli, ale situaci jsme nepochopili, a proto jsme také onu rozhodující otázku nepoložili.
Tuto situaci si však nemůžete představovat tak romanticky, jak je to popsáno v legendě. Vzpomínáte si na okamžiky, kdy vám najednou vytanula na mysli otázka po smyslu života? Nebo jinak řečeno: máte vše, daří se vám dobře, a přesto něco ve vás říká: "To přece nemůže být všechno?!"
Nepřecházíme však v této situaci velmi rychle opět k běžným denním záležitostem? - Jenom o tom nepřemýšlet! Nepokládáme si rozhodující otázku: Co ve mně trpí? Co je to za touhu, kterou nemohu jednoduše utišit, ačkoliv se mi přece vlastně dobře daří?
Doufáme, že odpověď na tyto otázky vám budeme moci nyní poskytnout v naší přednášce Mystérium Grálu - cesta člověka.


ALFA NURSING

13. prosince 2010 v 13:58 | *L*
Na 25.-27.2.2010 je připravován úvodní víkend Alpha nursingu s Monou Lisou Boyesen. Bude se konat v Praze od pátku večera do neděle po obědě. Bude to úvodní víkend. V plánu je, pokud bude dost zájemců, udělat pak celý výcvik Alpha Nursing poradců a poradkyň. Ten sestává z úvodního víkendu a dalších 4 víkedů, celkem tedy 5 víkendů. Obsah tohoto úvodního setkání zhruba odpovídá tomu, co jsme absolvovali s Monou již při její první návštěvě a setkání s ní v roce...?... Ti, co chtějí jít do celého výcviku, na úvodní víkend už nemusí, jen Tomáš se Štěpánkou budou rádi, když dáte vědět, kdo máte zájem o čtyřvíkendové pokračování. Na druhou stranu Mona říkala, že to udělá tak, že na úvodním víkendu na konci února nebude dělat totéž, co už jsme zažili. Má materiálu na mnohem více víkendů nežli na pět, takže má z čeho vybárat. Takže pokud se rozhodnete se v teď v únoru zúčastnit, nebude to totéž, co jste zažili, i když asi základní informace se opakovat budou. Podrobné informace se na webu www.vycviky.cz objeví asi tak za týden. Organizačně to má na starosti Štěpánka - Mailem se tedy ozývejte na bodyterapie@vycviky.cz Cenu úvodního víkendu jsme ještě nedořešili, ale bude někde mezi 2500 až 2700 Kč, rozsah bude 5 bloků. Pokud víte už na základě takto stručných informací, že se chcete zúčastnit, budu rád, když to Štěpánce napíšete, abychom měli předběžnou představu, kolik z vás máte zájem o tento úvodní víkend a kdo chce Alpha nursing, ale chce jít rovnou do toho pokračovacího kurzu. Také budeme rádi, když o kurzu dáte vědět svému okolí. Propagační leták ještě pošleme. Nebo pokud máte někdo dobrý tip, kam dát nějakou inzerci - do jakého časopisu nebo na jaké webové stránky, napište taky Štěpánce. Bylo by např., dobré informaci o tomto kurzu dostat mezi duly apod. Píšu tak co nejdříve, protože s Monou se to dohodlo před týdnem a tak, pokud byste měli zájem, abyste si ten poslední únorový víkend zarezervovali. Vím, že nekteří jste o to měli velký zájem.

Série seminářů CESTA

30. března 2009 v 20:37 | *L*"Cesta", "Cesta doteku" a "Cestou dál" jako hluboký transformační proces. Nabídka pro ty, kteří vnímají, že je čas udělat tlustou čáru za minulostí a vydat se vpřed.

Velká intenzita krátce po sobě následujících seminářů ujasní Váš záměr a dodá Vašim rozhodnutím jasný směr a sílu. Závazek zůčastnit se celé série je velikou podporou zůstat sám sobě věrný, a nevrátit se do vyjetých kolejí. Během série mají účastníci možnost jak výměny zkušeností a vzájemné podpory s ostatními členy skupiny, tak konzultací s vedením seminářů. Série začíná seminářem Cesta, kde budeme pracovat hlavně s našim záměrem, propojením se s kořeny a transformací vlivů z minulosti, které si neuvědomujeme.Jaký seminář si vyberete jako další není podstatné, důvěřujte své intuici. Na Cestě dál Vás čeká konfrontace se strachem a tím, kde vám nedovoluje být sámi sebou. Cesta doteku nás propojí s naší životní energií a prolomí převzaté tabu, která nás omezují být v životě naplno. Cesta doteku je koncipovaná jak pro páry tak i pro jednotlivce, přičemž může být velice přínosné projít celou sérií s životním partnerem.
Termíny 2009:
Cesta: 13. - 15. března ve Zdebořicích, nebo 3. - 6. dubna v Praze
Cestou dál: 7. - 10. května, Zdebořice
Cesta doteku: 10. - 13. dubna, Zdebořice nebo 26. - 29. června, Zdebořice

Cena:
6.000,- Kč za všechny tři semináře
přičemž platíte 2.000,- jako zálohu při přihlášení - nejpozději do 28.2. začínete-li sérii v březnu, nebo do 17.3. pro začátek v dubnu - zvýhodněná cena série platí pouze při dodržení těchto termínů. Na začátku prvního a druhého semináře pak zaplatíte 1.500,- a před posledním setkáním doplatíte 1.000,-Semináře ve Zdebořicích zahrnují ubytování a stravu, v Praze je možné za příplatek přespat v sále a stravování je tu individuální.
4.500,- Kč za "Cesta dál" a "Cesta doteku"
pro ty, kteří se během roku 2008 již zůčastnili základního semináře "Cesta" a chtějí pokračovat. Přičemž i zde platíte zálohu 2.000,- Kč nejpozději 2 týdny před prvním seminářem. Na začátku prvního semináře pak 1.500,- a při posledním setkání doplatíte 1.000,- Kč.
Přihlášky: Informujte se předem - e-mailem nebo telefonicky - zda je na jednotlivých seminářích ještě volné místo. Vytiskněte přihlášku z této stránky, vyplňte a zašlete poštou na níže uvedenou adresu do Zdebořic, nebo ji zkopírujte, vložte do e-mailové zprávy, vyplňte a odešlete elektronickou poštou. Po zaplacení zálohy Vám bude místo na sérii rezervováno.
Další podrobnosti k jednotlivým seminářům najdete v popisech. Viz přehled seminářů.
text přihlášky k vytisknutí nebo ke zkopírování do e-mailové zprávy:


Tímto se závazně přihlašuji na: "Sérii seminářů"

ve dnech:
"Cesta" ......................

"Cestou dál" 7. - 10. května 2009

"Cesta doteku" .....................


jméno účastníka: ………………………………………

bydliště (město): ………………………………………

telefon: ………………………………………

e-mail: ………………………………………


Zálohu 2000,- Kč jsem uhradil/a dne: ............................. bankovním převodem na účet číslo:
22 00 60 99 44 / 6210, zpráva pro příjemce: jméno účastníka a datum semináře.

Odřeknete-li vaší účast 2 týdny před začátkem prvního semináře nebo dříve, bude vám zaplacené kurzovné vráceno po odečtení manipulačního poplatku 200,- Kč, poté je storno poplatek 50% ceny. Tři dny před zahájením prvního semináře je záloha nevratná. Zaplacením zálohy prohlašuji, že souhlasím s těmito podmínkami odstoupení od účasti.


• Jsem si vědom/a, že se jedná se o vzdělávací, zážitkové semináře a že účast může být psychicky i fyzicky náročná.
• Účastním se plně na svoji zodpovědnost.


Jméno/podpis: ..............................................

V …………………………………………… dne …………………………

přihlášku zašlete na:
Petr Málek
Zdebořice 28, Plánice
341 42 pošta Kolinec
nebo:
info@cesta.bizJak jsem se o seminářích dozvěděl/a:
O pozvánka e-mailem O internet O leták O doporučení O jinak ................................

Od jara 2009 je možné si celý prostor pronajmout pro vlastní projekty.
V případě zájmu nás kontaktujte.

Petr Málek

Zdebořice 28, Plánice
341 42 pošta Kolinec
Tel.: 371 120 753
mob.: 608 829 109
e-mail:
INFO@cesta.biz

běh domu:

Hostům je v domě k dispozici:
  • kuchyň s jídelnou a čajovnou
  • sál ( 50 m²) na meditace, semináře
  • velká ložnice
  • koupelna s teplou vodou, 2x sprcha, WC
Stravování & ubytování:

Během seminářů si připravují účastníci jídlo společně (o suroviny je postaráno). Součástí setkání je jedna hodina spolupráce denně (úklid, příprava dřeva, vaření a pod.) Přespávání v ložnici či sále na matracích ve vlastním spacáku. V létě je možné si na zahradě postavit stan.

Návštěvníci jsou po dohodě vítáni i v době mimo oficiální setkání, na pobyt, relaxaci nebo výlety. Stravování je v tomto případě individuální a za každou noc a osobu se platí příspěvek na energii a údržbu domu: 70,- Kč, v topné sezóně 100,- Kč. Hosté se podílejí na běhu domu i v tomto případě.

Healing Training s Manuelou Erdödy

30. března 2009 v 20:37 | *L*

Setkání s naším Vyšším Posláním Workshop 3x5 dní
I. blok 25. - 29. března '09
II. blok 3. - 7.června '09
III. blok 30. září - 3. října '09
více informací

POKLADY V ŘECE - Setkání s naším Vyšším Posláním
Prohlubující výcvik pro terapeuty pracující se systemickými konstelacemi
a zároveň
Intenzivní workshop pro všechny, kteří jsou odhodláni k hluboké práci
na svém vnitřním růstu
Workshop je zaměřen na prozkoumávání našeho místa v Řece Života, a jak každý z nás přijímá nebo odmítá pohyby
Života; jak žijeme a jak se učíme ze zkušeností, které nám nabízí inteligence Života a které nás aktivně vedou k setkání
s naším Vyšším Posláním. Nástrojem nám budou Spirit Mind Movements (pohyby Ducha) s Konstelacemi Vnitřních Dimenzí (cvičení rozvíjející naši vnitřní krajinu z nevědomých úrovní k úrovním mystického vědomí naší přirozenosti).
Společně budeme pátrat po tom, co je skryté, a co stojí mezi tím, kde jsme teď a tím, co jsme si přinesli do této
inkarnace z prostoru Mystické Duše jako náš životní úkol - naše Vyšší Poslání.
Rozproudění těchto vnitřních pohybů a odhalení a přijetí tajemství uvnitř nás, nám umožní zaujmout s láskou a
zodpovědností své místo v Životě. Stejně tak podpoří naše odhodlání žít a přijímat Život se všemi jeho prožitky, s
vědomím jednoty a propojenosti duší, v souladu s naším Bytím - naším Vyšším Posláním.
Spirit Mind Movements (pohyby Ducha) s Konstelacemi Vnitřních Dimenzí jsou založeny na učení Berta a Marie-Sophie Hellingerových.Všichni jsou vítáni
Workshop sestává ze tří, volně na sebe navazujících bloků. Je možné se zúčastnit i jednotlivě kteréhokoliv z bloků.
Ti, kteří již absolvovali výcvik rodinných konstelací u jiných lektorů a zúčastní se všech tří setkání, obdrží certifikát profesního
prohlubujícího výcviku "Spirit Mind Movements".
Data: I. blok: 25. - 29. března 2009
II. blok: 3. - 7. června 2009
III. blok: 30. září - 4. října 2009
vždy od středy 19 hodin do neděle 14 hodin
Místo: Dům osobního rozvoje MAITREA, Týnská ulička 6 Praha 1
Kurzovné: 5.000,- Kč za jeden blok při přihlášení na všechny 3 bloky do 25.2.2009
5.500,- Kč za jeden blok při platbě 30 dní předem
6.000,- Kč za jeden blok při pozdější platbě
Kontakt: Petr Málek, Zdebořice 28, 34142 KOLINEC
tel.: 371 120 753, mobil. tel.: 608 829 109,
e-mail: info_manuela@cesta.biz
www.cesta.biz
Ubytování: V místě konání je možné přenocovat na matracích v malém meditačním sále (pro omezený počet účastníků).
Poplatek za os. a noc: 200,- Kč. Vlastní spacák nebo deku s sebou. Rezervujte při přihlášení.
Stravování: Individuální, k obědu buď jídlo s sebou nebo je možné využít okolní restaurace,
prodej nápojů na místě, pitná voda je k dispozici
S sebou: Pohodlné oblečení, polštářek na sezení, přezutí, psací potřeby
Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům pro přihlášení:
Informujte se předem - e-mailem nebo telefonicky - zda je na semináři ještě volné místo. Přihlášku (která je v příloze tohoto e-mailu,
případně ke stažení na www.cesta.biz) vytiskněte, vyplňte a zašlete poštou na výše uvedenou adresu do Zdebořic, nebo ji zkopírujte,
vložte do e-mailové zprávy, vyplňte a odešlete elektronickou poštou.
Místo na semináři Vám bude rezervováno po uhrazení kurzovného.
Kurzovné uhraďte bankovním převodem na účet číslo: 22 00 60 99 44 / 6210, Zpráva pro příjemce: "Healing training" a jméno
účastníka. Více než 30 dní před začátkem jednotlivých bloků je kurzovné 5.500,- Kč později 6.000,- Kč.
Hlásíte-li se na všechny tři bloky před 25.2.2009 je kurzovné za jeden blok 5.000,- Kč. V tomto případě s přihláškou platíte bankovním převodem kurzovné za 3.blok, a pak vždy na začátku 1. a 2. bloku kurzovné za probíhající blok v hotovosti při registraci. Zrušíte-li Vaši přihlášku více než 30 dní před začátkem daného bloku, bude vám kurzovné vráceno po odečtení manipulačního poplatku 300,- Kč. Mezi 30 a 15 dny před zahájením semináře je storno poplatek 50% kurzovného, v posledních 14 dnech 100%. Pošlete-li za sebe náhradníka, může převzít Vámi zaplacené kurzovné. Budou-li na čekací listině další zájemci skontaktujeme Vás, na Vaše přání, s možným náhradníkem - pak neplatíte žádný storno poplatek. Zaplacením kurzovného prohlašujete, že souhlasíte s těmito podmínkami odstoupení od účasti. Bude-li seminář zrušen z jakéhokoliv důvodu z naší strany, bude Vám Vaše platba vrácena v plné výši.

BIOENERGETIKA Vilémov

30. března 2009 v 20:31 | *L*
Dvůr Sychrov
Pavla a Petr Sedláčkovi

Přihláška

Místo Vám bude rezervováno po přijetí Vaší přihlášky a zálohy
3.500,- Kč.

Přihlašuji se na kurs: Bioenergetika
Datum:....4 čtyřdenní bloky 2008/2009.............................
Jméno a příjmení: ……………………………………………
Datum narození:………………...……………………...…….
Adresa bydliště: Ulice:………………………………………
PSČ: ……………………….………………………………….
Město:………………………….………………………………
Telefon:…………………………….....……………………...
Email:........................................................................................
Ubytování: chci sdílet pokoj s:……………………………………….
Strava: vegetariánská …………………… nevegetariánská ……………………………………
Motivace a dosavadní zkušenosti: Prosíme, napište nám několik vět na toto téma. Děkujeme.

Účastnická dohoda

1. Každý účastník nese sám za sebe a své chování plnou vlastní zodpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce.
2. Kurzu se účastním na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní odpovědnost. Chápu, že veškerá cvičení jsou pozvánkou k mé účasti.
3. Některé akce mohou být pro některé účastníky fyzicky nebo psychicky náročný. Požadujeme, abyste nám sdělili, zda máte nebo jste měli v minulosti psychické problémy a jakého druhu, případně užíváte psychotropní látky nebo psychofarmaka, byli anebo v současné době jste v péči psychologa nebo psychiatra. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.
4. Organizátoři kurzu nejsou odpovědni za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.
5. V případě zranění během kurzu si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
6. Účastník, který přijel s tím, že napíše nebo bude jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem organizátorů.
7. Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.
8. Rozhodne-li se účastník ukončit účast na kurzu, peníze mu nebudou vráceny.
9. Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla ve všech prostorách, kde probíhá kurz.
10. Součástí každého kurzu je každodenní cca 1/2hodinová práce - výpomoc při chodu centra.
Vybíráme zálohu 3.500,- Kč. Pokud chcete zrušit svou účast 3 měsíce před začátkem výcviku, vrátíme Vám zálohu po odečtení 500 Kč admin.poplatku. Pokud chcete svou účast zrušit v době 3 - 1 měsíce před začátkem výcviku, storno poplatek je 50% zálohy. Pokud chcete zrušit svou účast v době kratší než 1 měsíc před začátkem výcviku, storno poplatek je 100% zálohy. Pokud za sebe pošlete náhradníka, může převzít Vaši zálohu za admin. poplatek 500,-Kč.
Tato záloha s námi zůstává po celou dobu výcviku. Každý blok se platí v plné výši na místě spolu s poplatkem za stravu a ubytování. Při posledním bloku platíte pouze za stravu a ubytování. Pokud výcvik přerušíte, záloha je nevratná resp. v závislosti na vašich důvodech přerušení rozhodneme, zda Vám ji umožníme přesunout na další ročník výcviku.
V případě, že se přihlásíte a zaplatíte zálohu na kurz, který je již obsazen, vám zálohu vrátíme nebo se osobně domluvíme na jejím dalším využití.
Číslo našeho účtu : 167 373 570/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Datum a způsob zaplacení zálohy:………………………….

Já , ...................................................jsem si plně vědomá(ý) výše uvedených podmínek a souhlasím s jejich dodržováním.
Datum: ...................................... Podpis:..................................................................................

Dvůr Sychrov, Pavla a Petr Sedláčkovi, 582 83 Vilémov
tel: 605 905 005
Shangri La Osho Meditační Centrum
Lažany 49, 36452 Žlutice Tel./Fax: 353 395310

Zima,co? Chtělo by to moře... - ? Chorvatsko !

26. března 2009 v 11:33 | *L*

Pozvánka na Esoterické týdny:


CHORVATSKO - Makarská riviéra - Baška Voda lokalita Baško Polje

Baška Voda je dnes jedno z nejatraktivnějších turistických středisek Makarské riviéry, rozprostírá se na úpatí horského masivu Biokovo. Její předností jsou překrásné dlouhé, oblázkové pláže, lemované mohutnými borovicemi, křišťálově čisté moře a promenáda obklopená palmami. Z pláží se naskýtá pohled na ostrov Brač, Hvar, Korčulu. Poloha a vybavení: hotelový komplex "Alem" s širokou nabídkou sportovního a společenského vyžití je tvořen hotelovou budovou s depandancemi, které leží v překrásném areálu piniového lesa (Baško Polje), v těsné blízkosti oblázkové pláže lemované promenádou, která Vás dovede přímo do centra letoviska Baška Voda. Vybavení: recepce a centrální restaurace v hl. budově hotelu.
Ubytování: depandance - dvoulůžkové pokoje orientované na mořskou stranu se sprchou a WC, s balkónem, s možností přistýlky.
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr ze tří menu, salátový bar. Možnost zakoupení nápojů a potravin v marketu vzdáleném cca 100 m od hotelu Alem.
Pláž: oblázkově-kamenitá - dlouhá pláž částečně stíněná stromy, vzdálená cca 30 m. Pozvolný přístup do moře.
Fakultativní výlety: lodní výlety - fishpiknik ostrov Brač, noční Makarska, ostrov Korčula, Medžugorje - léčivé uzdravující prameny, Dubrovník, atd
.Termín: 03.7. - 12.7. 2009 Cena: 7 290 Kč
Barbora Opelková - psychografie - intuitivní kresba je terapie, která se zabývá podporou a rozvojem tvůrčího potencionálu harmonizace vnitřního světa člověka, EFT-je metoda energetické psychologie, která může pomoci odblokovat řadu nepříjemných pocitů, negativních emocí, strachů a fóbií, intuitivní astrologie-nutno dodat datum dne, hodiny a místa narození-osobní a partnerské poradenství, astrohry, channeling.
Lenka Ečerová - rodinné konstelace, astrohry, psychoterapie přes tělo: integrující masáže kombinované s reiki ošetřením. Zasvěcení do reiki - 1. i 2. stupeň. - zájemci o zájezd kontaktujte mne na tel.775363181 nebo meilem lenka.ecerova@seznam.cz
Zuzka Opelková - Jóga, tanec - Jóga (hathajóga) pomocí poloh a dechových cvičení se ve svých hodinách zaměřuji na zklidnění, protažení těla a naladění se na celý den - ranní cvičení. Naučíme se základní polohy - ásany, krátké výdrže v ásaně, pozdrav Slunci/Měsíci, dýchání do těla, hlasové vibrace do částí těla a na závěr se celkově zrelaxujeme. S sebou volné a pohodlné oblečení, podložku.Orientální tanec - na svých hodinách se zaměřuji na uvolnění a prožitek z hudby, na výraz a sebevyjádření každé tanečnice. Učím základní kroky a pozice jako pomůcku pro ženy k vytvoření si svého originálního stylu tance. Orientální tanec vám dodá energii a sebevědomí, podpoří ženskou stránku osobnosti, posílí svalstvo a uvolní různé bloky. Proto je vhodné pro všechny věkové kategorie - mladé, ženy středního i pokročilého věku. S sebou volnou sukni, šátek přes boky, triko či body.
Tibor Pavelek - masérské služby: reflexní a relaxační terapie, relaxační a regenerační masáž, reiki ošetření, baňkování, tělové svíce a moxování - vše pro zklidnění, naladění a posílení Vašeho organismu.
Cena zahrnuje: celotýdenní program, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, garanční pojištění CK, DPH.
Příplatky: autobusová doprava z Brna - 2 200 Kč/os. Nástupní místa: Praha (350 Kč), Kolín (350 Kč), Kutná Hora (350 Kč), Čáslav (350 Kč), Havlíčkův Brod (250 Kč), Jihlava (250 Kč), Třebíč (150 Kč), Náměšť nad Oslavou (150 Kč), Brno, Mikulov. Ostatní místa dle dohody. Pobytová taxa: dosp. os. - 350 Kč/os./týden, děti 12-18 let - 180 Kč/os./týden, děti do 12 let bez poplatku.
Upozornění: ve všech termínech možnost individuálních konzultací za úhradu. Cena je 25% z běžné ceny. Změna lektorských sestav vyhrazena.

Přihláška na týdenní pobyt v Chorvatsku ve dnech:


2. 3.7.-12.7.2009

Pro rezervaci místa na pobytovém zájezdu s esoterickým relaxačním programem je třeba vyplnit a odeslat následující přihlášku - CK by byla ráda, kdyby to bylo co nejdříve. Do týdne od zaslání vašich kontaktů by vás měla CK zkontaktovat ohledně zaplacení zálohy. Ta je stanovena CK a činí 1/2 ceny zájezdu.

Vyplněnou přihlášku pošlete na adresu: Lenka Ečerová
Jabloňová 2870/9, Praha 10, 106 00
Nebo na e-mail : Lenka.Ecerova@seznam.cz
Eventuelně se se mnou spojte telefonicky: 775 363 181 (a také 774 066 481)
Před zasláním si přihlášku okopírujte.
Potvrzení o zaplacení si vezměte s sebou k odjezdu pro kontrolu.
Na váš e-mail nebo vyplněnou poštovní adresu budou zaslány konkrétnější informace k programu, dopravě a upřesníěn čas odjezdu autobusu. Vše lze domluvit případně i telefonicky.
Uveďte zde proto prosím kontakty, na kterých budet k zastižení.

*****************************************************************************

JMÉNO a PŘÍJMENÍ


ADRESA

RODNÉ ČÍSLO

* k sestavení horoskopu-
v případě zájmu o astrohry a astrologické konzultace připište hodinu, den,měsíc,rok a místo vašeho narození


TELEFON

E-MAIL


SPOLUCESTUJÍCÍ- pro lepší přehlednost kvůli ubytování


+ ZPůSOB DOPRAVY - prosíme označte křížkem variantu, kterou volíte

A - autobusem
B - vlastní

C - 1 cesta autobusem, jedna vlastní dopravou


a) tam autobusem, zpět vlastní


b) tam vlastní, zpět autobusem

 
 

Reklama